เปลี่ยนทุกห้องเรียนให้กลายเป็น ‘สนามเด็กเล่น’ ที่ฝึกทักษะและวัดผลได้จริง ด้วย “อาณาเขต” บอร์ดเกมกึ่งออนไลน์แนวใหม่ ที่สามารถ ฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้เลยในห้องเรียน

" เราเชื่อว่าพลังของการเรียนรู้ที่ดี เกิดจากการเรียนรู้ที่สนุก (Game-based learning) และใช้ได้จริง (Meaningful learning) "

สนุกจนไม่ใช่ห้องเรียน

ไม่มีอีกต่อไปห้องเรียนที่น่าเบื่อ เรียนไปไม่ได้ใช้ เราใช้บอร์ดเกมซึ่งสนุกได้ด้วยตัวมันเองในการฝึกสกิลที่โลกต้องการ และจะได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน

ฝึกสกิลกับคนจริงๆ

เราให้เครื่องมือที่ไม่เคยมีกับครูและโรงเรียน ให้สามารถฝึกสกิลเหล่านี้ได้ในห้องเรียนโดยคุณครูไม่ต้องมีพื้นฐานการสอนเนื้อหาเหล่านี้มาก่อน

วัดผลได้จริง

กล่องเกมมาพร้อมกับหลักสูตรที่สามารถวัดผลได้เป็นรายบุคคล และคุณครูสามารถนำผลการเรียนรู้ทักษะไปใช้ต่อได้

ผู้เล่นจะได้ฝึกอะไรบ้าง

การคิดวิเคราะห์

Critical Thinking

การคิดอย่างสร้างสรรค์

Creativity

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

Collaboration

การสื่อสารกับผู้อื่น

Communication

เริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของคุณตั้งแต่วันนี้!

มีสิทธิ์จำกัดเพียง 15 โรงเรียนเท่านั้น

ลงทะเบียน